Vikt och Volym – matematik är skoj!

TEMA
VIKT & VOLYM
 

 
HUR MYCKET FÅR DE PLATS I DE OLIKA KÄRLEN?
DEN SOM TRODDE SIG FÅ PLATS MED MEST VATTEN I SITT KÄRL
STÄLLDE SIG LÄNGST TILL VÄNSTER OCH
 DEN SOM TRODDE SIG FÅ PLATS MED MINST VATTEN
STÄLLDE SIG LÄNGST TILL HÖGER.
 
Till slut stod alla i klassen med varsitt kärl och hade gissat hur mycket kärlet rymde,
det blev ett låååååångt led.
 LÄNGST TILL VÄNSTER STOD MALVA MED EN SOPTUNNA OCH
LÄNGST TILL HÖGER STOD FREDRIK MED EN ÄGGKOPP.
 
VI SKREV NED ALLA OLIKA KÄRL OCH HUR MYCKET VI GISSADE ATT DE RYMDE.
 
 
DAGS FÖR MÄTNING MED HJÄLP AV
kryddmått, tesked, matsked, decilitermått och litermått.

 
SEDAN GJORDE VI ETT STOLPDIAGRAM ÖVER
HUR MYCKET DE OLIKA KÄRLEN VERKLIGEN RYMDE. 

BRA JOBBAT ALLA 3-5:OR