Vi rítar och experimenterar och lär om H2O – vatten

Vattnets kretslopp
3-5:an arbetade i grupper på bilden
 

Vad är vatten – H2O – för dig?
3-5:an arbetade individuellt på bilden

Fisketur
Loka Crush – gott att dricka
En vacker bäck eller älv