Våra första fjärilar kläcks

 
Måndagen den 11 maj kl 7.30
kom elever inrusande till personalrummet
”Vi har fått fjärilar”
Till höger om den rosa disksvampen,
vid det övre hörnet, sitter
en tistelfjäril med hopslagna vingar.
Den är svår att se men
den sitter där…….
 
 
Puppan rakt ovanför pinnbiten är tom.
 

Söndagen den 17 maj har de allra flesta puppor kläckts.
 
Till vänster hänger en okläckt puppa och
till höger hänger en tom puppa.

 F-2:ans alla fjärilshem
 6-9:ans fjärilshem
 3-5:ans fjärilshem
Ser du fjärilen på pinnen?!
En nykläckt fjäril nedanför sin puppa.
Titta noga och räkna hur många du ser?
Med hopslagna vingar så liknar de ett höstlöv.
Bra kamouflage!
På disksvampen sitter en tistelfjäril
med utslagna vingar och
en sitter till vänster om svampen.
Nu ser ni skillnaden när den har
utfällda vingar och hopslagna vingar.
Ur disksvampen kan fjärilarna
suga sockervatten – ”nektar”..