Träffat kungen och drottningen

Sex elever från våran skola fick träffa kungaparet i nordens huvudstad/ Sundsvall. För att vi gjorde tekningar till kungens bok.

Klicka här om ni vill läsa boken ! 

Av Alex, Malva och Fredrik