Stenåldern – arbete i 3-5:an

Vi började att se filmer och lära om
BIG BANG
sedan såg vi filmer om
MÄNNISKANS UTVECKLING
sedan såg vi filmer och läste om
ISTIDEN & STENÅLDERN
 
 
Vi gjorde grupparbeten och
muntliga presentationer
om istiden och stenåldern.