Rymden – arbete i 1-2:an

 Vi har gjort stjärnkikare
med olika stjärnbilder
Vi har skrivit korta texter
när vi läst i böcker
och sett filmer.