Rankleven och Bärplockning

1-5:an plockar bär hos……
 
 
……..Eisten och…..
 

……..6-9:orna går upp på Rankleven
med Gunnar Selling.