NP och interaktiv tavla!

Så är det dags med 9:ornas praktiska del på NO:ons nationella prov. I väntan på det testades den interaktiva tavlan i NO-salen….

Det fungerade bra så det testades mer….

9:or! Bra jobbat med alla proven!
GLAD OCH TREVLIG PÅSK!