Kenzukes rike – Bokarbete i 3-5:an

 
 
 
Vi läser högt för varandra ur boken Kenzukes rike.
Sedan får vi olika uppgifter att arbeta med efter varje kapitel tex
sammanfatta vad kapitlet handlade om,
rita en bild utifrån huvudpersonen Michaels beskrivningar,
ta reda på vad olika ord betyder,
fundera och skriva ned olika tankar om vad som ska hända i nästa kapitel.
Vi skriver och ritar allt i en liten skrivbok.

 
 
Vi sitter alltid runt ett långbord och tänder ljus!