Hur ser en fjärilslarv ut? 3-5:an

Vi fick rita hur vi trodde att en fjärilslarv såg ut.
(övre bilden)
Sedan ritade av vår larv när den hade kommit.
(nedre bilden)

 Detaljer från Anton H:s bild