Höstkonstverk – vår vackra lönn

Genom att gå ut och studera i naturen
så kunde vi skapa
både ute och i klassrummet
1-2:an