Fjärilars liv – en rolig och lärorik låda NTA-låda

Fjärilars liv
NTA
 
 
 Förväntansfulla F-2:or

 
Tistelfjärilshanen finns på en höjd för att
locka till sig honor för parning.
 
 
Lika förväntansfulla 3-5:or får lära sig att……
 
 
 ……..fjärilar parar sig stjärt mot stjärt.
 
 
Sedan lägger honan fjärilsäggen på blomblad……..
 
 

……….äggen blir till larver och till slut till en puppa…. Bettan som puppa……
 

En vacker dag så kommer fjärilen ur sin puppa……

 

 
 TJOHO! Då var vi igång!