Färdiga blommor och tavlor – skapande

 
Kreativiteten flödade
i 3-5:ans klassrum