F-2:ornas SAGOR

Innan vi började att skriva sagor så läste lärarna massor med sagor för oss.
Rödluvan, Den fula ankungen, Guldlock och de tre små björnarna mm.
Sedan pratade vi om hur en saga ofta börjar och slutar och vad som händer däremellan.
 
Vi fick välja om vi ville skriva en saga
själv eller med en eller två klasskompisar.
Vi fick skriva ned på en lapp som fröknarna samlade in.
Dagen efter fick vi veta hur vi skulle arbeta med sagorna.
Alla skrev på dator.
 
 Sedan gjorde vi bilder till våra sagor 
 

Vi har fått läsa sagorna för varandra när de var klara.
Nu ska fröken hänga upp sagorna i korridoren så att alla kan läsa dem.