F-2:an ska arbeta om hembygden under våren

Vi i F-2:an ska lära om vår hembygd
och därför bjöd vi in Sara
som jobbar på Ånge Naturum och Turistbyrå
 

Vi fick vara turister och titta i broschyrer,
vi skulle hitta fem olika aktiviteter som vi skulle vilja göra
om vi var turister i Ånge Kommun.

 
Tack för att du kom Sara!