En typ av engelska lektion

8-9:orna läste en text i sin engelskabok som handlade om att några ungdomar stal en bil och var med om en olycka. Sedan fick eleverna i par skriva en scen, dialog,  som efterarbete på texten. Antingen skrev man en scen som utspelade sig runt en av ungdomarnas middagsbord eller så skrev man ett polisförhör där en av ungdomarna förhördes.                                                                    Anna