Det goda i mediavärlden

En motsatts bild till de
Katladrakar vi skapade med
bilder och rubriker från mediavärlden
som visade på ondska och tråkigheter
 
DET GODA I MEDIAVÄRLDEN