Besök av åklagare

Som en del i arbetsavsnittet ”Lag och rätt” besökte
kammaråklagare Jens Göransson 6-7:an på onsdagen.
Eleverna hade förberett frågor  och efter att Jens hade berättat
om processen brott till straff, fick eleverna möjlighet att
 ställa sina frågor.