8-9:ornas konstutställning

 
 
 8-9:orna har tolkat
en stor konstnärs verk
PARAFRAS