Vår skolsköterska Ann-Catrine Ottosson är på skolan följande dagar – klicka här!

ann-catrine@kordelia.se

072-519 39 10


Elevhälsan på skolan består av:

  • Rektor  Erika Walker
  • Skolsköterska Ann-Catrine Ottosson
  • Speciallärarna Maria Svensson och Jennie Falk- Fastin
  • Skolkurator Mimmi Magnusson
  • Skolpsykolog Francesca Mikaelsson
  • Skolläkare Arto Karttunen