Välkommen till fritids!

Fritids:070-2977640
Öppet: 06.15-17.15

Kordelias fritidsverksamhet ska bidra till att stimulera alla barns utveckling och lärande och ge alla barn redskap som de får nytta och glädje av på såväl kort som lång sikt. Vi vill ha en växelverkan mellan fritidshemmets verksamhet och skolans övrig verksamhet som stimulera elevernas kunskapsutveckling, sociala och emotionella utveckling. Vi jobbar också i förebyggande syfte gentemot kränkningar och konflikter. Våra ledord är trygghet ­ kunskap och glädje.

Ansökan eller uppsägning av fritidsplats + andra funderingar angående fritids skickas till: nina@kordelia.se

Lage Bååth – Förmiddagar

Johan Abramsson – Förmiddagar och eftermiddagar

Nina Hägglöf och Elisabeth (Bettan) Bråhn - Eftermiddagar

Nina Hägglöf – Eftermiddagar

Nina Hägglöf och Elisabeth (Bettan) Bråhn - Eftermiddagar

Jessica Broström- Eftermiddagar